AUTORITZA i dóna el seu CONSENTIMENT EXPLÍCIT a  L.M. IDIOMES, S.C.P. , amb NIF J25783671 i amb domicili social al C/LLUIS COMPANYS Nº 29 , 25003 , LLEIDA  (LLEIDA) en endavant L’EMPRESA, per a la publicació de la seva fotografia o imatge i/o vídeos del menor, al lloc web de l’empresa incloent mitjans de comunicació escrits i electrònics.

Que el signant, pot dirigir-se a l’EMPRESA, per tal d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, ia no ser objecte de decisions automatitzades, d’acord amb el Reglament EU 679/2016 General de Protecció de Dades Personals i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.