Mètode de pagament:

Els pagaments es realitzaran en 2 terminis a través de transferència bancària:

 • Un dipòsit en el moment de la reserva (250€) i la resta es podrà pagar fins un mes abans de l’inici del campament (10/06/2022).

El preu inclou:*

 • Allotjament amb pensió completa i activitats d’aventura i tallers íntegrament en anglès.
 • Material necessari per a les activitats.
 • Samarreta de LM GO! per a cada Goer.

El preu no inclou:

 • Transport d’anada i tornada.
 • Medicaments particulars.

**Promocions no acumulables

Dades del Goer

Termes Legals

Política de cancel·lació

En cas de que els pares o representants legals d’un/a participant decideixin cancel·lar els campaments contractats, hauràn de notificar-ho per escrit a  L.M. IDIOMES, S.C.P. a través de info@lmgo.es.

 • Si la cancel·lació es realitza entre el 8 de febrer de 2022 i 30 dies abans de l’inici del campament, el/la participant tindrà dret a la devolució de les quantitats que hagi pagat a LM GO!, amb excepció del dipòsit (250€).
 • Si la cancel·lació es realitza després de 29 dies abans de l’inici del campament, el/la participant no tindrà dret a cap reembolsament, ja que el campament ha incorregut en les despeses operatives i administratives per a realitzar-lo.
 • El/la participant no tindrà dret a cap reembolsament en cas de no presentació en la data prevista de l’inici dels campaments contractats, o bé, quan un cop hagin iniciat els campaments, els abandoni per voluntat dels seus pares o representants legals, o bé, per motiu d’expulsió dels campaments.
 • En el cas de que la cancel·lació es produeixi perquè el/la participant està hospitalizat/da o ha patit una malaltia que impideixi l’assistència al campament abans o durant el període en qüestió, aquest/a tindrà dret a un bonus per l’import de les quantitats pagades per bescanviar-lo durant l’any següent. Aquest bonus és nominatiu i té una caducitat d’un any. Aquest tipus de cancel·lació requerirà d’un certificat mèdic que acrediti la causa mèdica de la cancel·lació.
 • En el cas de no arribar al mínim d’inscripcions, LM GO! es reserva el dret a cancel·lar els campaments amb previ avís.