Mesures en els espais

 • Es ventilaran els espais periòdicament: 3 cops al dia durant 10 minuts.
 • Can Putxet té un protocol estrictre del rentat i desinfecció dels diferents espais.
 • Les habitacions compleixen amb la normativa dels m2 per Goer.
 • Cada matí ventilarem els sacs de dormir.
 • Al menjador es distribuiran les taules i les cadires mantenint la distància de seguretat i s’evitarà utilitzar material compartit.
 • Es desinfectaran dutxes i lavabos de la unitat de convivència dos cops al dia: matí i tarda.
 • Disposem d’un espai de confinament.
 • Disposem d’un responsable de seguretat i higiene.
 • Disposem d’un pla de confinament en cas de possible cas de Covid-19.
 • Segons com estigui la normativa en aquell moment, informarem a les famílies sobre l’ús que farem de les mascaretes. S’utilitzaran mascaretes sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

Mesures en les activitats

Tindrem cura de que es compleixin totes les normes i en el cas d’utilitzar material es desinfectarà abans i després de cada ús.
Fomentarem el rentat de mans sistemàtic abans i després de cada activitat.


Abans de venir a LM GO!
Important abans de venir, controlar que el/la Goer no tingui cap símptoma compatible amb la COVID-19. En cas que fos així, avisar el més aviat possible per tal d’estudiar el cas.


Després de venir a LM GO!
En el cas que després de l’estada el/la Goer donés positiu en COVID-19, s’ha de notificar a LM GO!


Què passa si no podem participar als campaments degut a la COVID?

 • En el cas de no poder assistir als campaments per motius de confinament municipal, comarcal o provincial, es retornaria el 100% del pagament realitzat.
 • En el cas que els campaments no es puguin realitzar durant els dies previstos perquè la ubicació de Can Putxet està en confinament ordenat pel Govern, es retornaria el 100% del pagament realitzat.


Vols saber-ne més? Envia’ns un missatge!